Но ще помогне ли, докторе?

Когато сме болни, ние искаме най–доброто възможно лечение. Но откъде да знаем дали лечението помага? Рандомизираните клинични проучвания са най–добрият начин да се установи дали лечението е ефективно и по–добро в сравнение с друг вид лечение или без прилагане на никакво лечение.

Алгоритъм за проучване на нов медикамент

1. Вземете хора, които са болни.
2. Дайте на половината от тях новия медикамент, който се проучва.
3. Дайте на другата половина стандартния медикамент (или недействащо лечение – плацебо – ако няма стандартен медикамент).
4. Използвайки практиката за избор “на случаен принцип” определете кой ще получи новия и кой – стандартния медикамент. Това се нарича рандомизирано (на случаен принцип) разпределение.
6. Сравнете колко хора се чувстват по–добре или са имали странични ефекти във всяка група, за да видите кой медикамент е по–добър.

Защо не може хората в рандомизираното клинично проучване сами да избират кой медикамент да приемат?

Ако хората, приемащи новия медикамент, са различни от тези, приемащи стандартния или недействащия медикамент, не можете със сигурност да заключите, че изследваният медикамент е по–добър или по–лош. Защо? Защото разликите в резултатите може да се дължат просто на предварително съществуващи разлики между групите. Най–добрият начин да получите подобни групи е да определите кой пациент кой медикамент ще приема, например чрез хвърляне на монета, теглене на жребий или с помощта на компютърна програма за извършване на рандомизацията.

Също така не искате някой да си помисли: „На мен се падна най–добрият медикамент“ или „На мен се падна най–лошият медикамент“, защото това всъщност може да повлияе дали пациентите ще се почувстват подобрение или не! Така че хората не бива да знаят кой медикамент точно приемат – това се нарича „маскиране“. Най–добре е и Вие да не знаете кой пациент кой медикамент приема (това означава “маскиране” на персонала, предоставящ медицински грижи, оценителите и изследователите), тъй като това също може да повлияе на заключенията от проучването!

Не забравяйте, че не можете да бъдете сигурни кой медикамент е най–добър, докато не получите резултатите от рандомизираните клинични проучвания – те се провеждат, за да елиминират съмненията за това кой медикамент действително е по–добър. Най–често се налага повече от едно проучване, за да се прецени окончателно!

Вероятно няма да имате възможност сами да проведете проучване, но може да бъдете помолени да участвате в такова в качеството на пациент. Преди да се съгласите е важно да сте разбрали как се провеждат рандомизираните клинични проучвания, дизайна и целта на проучването, в което сте поканени да участвате, както и възможните ползи и рискове.

ECRAN има за цел да улесни разбирането на медицинските изследвания и Ви дава пълна информация относно участието Ви в този важен процес.

Rate this content: 
No votes yet