Проект

Осведоменост за… какво?

Участието в клинично проучване може да Ви даде огромен шанс за ефективно лечение, но също така да Ви изложи на неизвестни рискове.

Във всеки един момент навсякъде по света се извършват огромен брой клинични проучвания (вж. регистъра на клиничните проучвания). Въпреки това начинът на тестване на лекарствата и начинът, по който пациентите участват в този процес, могат да варират значително. Важно е хората да са наясно с тези разлики и да разберат повече за провеждането на медицинските изследвания, преди да решат дали да се включат в клинично проучване.

Ако не е добре планирано, клиничното проучване може да доведе доникъде. Или още по–лошо, може да даде подвеждащи резултати. Преди да се съгласите да участвате в клинично проучване, трябва да се уверите, че то е добро и  е подходящо за Вас. Но откъде можете да знаете?

Този уебсайт е част от проекта ECRAN – Европейска комуникация за необходимостта от информираност по въпроситв на научните изследвания, който е финансиран от Европейската общност, за да се подобрят знанията на гражданите на ЕС относно медицинските изследвания и да се насърчи участието им в независими и международни клинични проучвания.

ECRAN има за цел да предостави ясни и надеждни обяснения на основни и по–задълбочени концепции, практическа информация, учебно съдържание, включително ръководства, уроци, анимационен филм и дори игра (сериозна все пак!), за да се увери, че сте максимално добре подготвени, преди да обмислите решението дали да участвате в клинично проучване или не.

Защо независими и международни?

По–голямата част от клиничните проучвания понастоящем се спонсорират от фармацевтичните фирми, често с цел пускане на ново лекарство на пазара. Тоест съществена цел на тези проучвания е да се покаже ефективността и безопасността на новия продукт на регулаторните органи.

От друга страна, независимите клинични проучвания се финансират с обществени средства, научноизследователски центрове или дори сдружения на пациенти и са предназначени да отговорят на основни и важни за пациента въпроси, например определяне на най–доброто съществуващо лечение, евентуалните дългосрочни негативни ефекти от него  и реалното му влияние върху живота на пациентите.

Независимите проучвания по–скоро целят разширяване на медицинските познания в полза на пациентите, вместо да се опитват да убедят регулаторните органи, че е безопасно даден продукт да се пусне на пазара. Тези проучвания често се провеждат от няколко научноизследователски центрове, които работят по един и същ въпрос, дори и в различни държави – на международно равнище – тестващи лечението върху различни групи от населението. Всъщност най-надеждните и полезни резултати идват от клинични проучвания, включващи  разнообразни групи от хора (включително тези, които се считат за по–уязвими като по–възрастните пациенти, жените и децата), за да се потвърди, че резултатите са валидни и за тези хора.

Независимите клинични проучвания се стремят да отговорят на всички въпроси, свързани с превенцията и терапиите, като по този начин гарантират по–добро и по–ефективно здравеопазване за всички. Поради тази причина Европейската комисия в момента инвестира средства, за да насърчава все повече независимите изследвания.

Проектът ECRAN е част от това усилие.

 Знаете ли, че…?

Съдържанието на ECRAN в момента може да се търси на 6 езика (английски, френски, немски, испански, италиански и полски) и ще обхваща все повече езици (всички говорими езици на ЕС!), за да спомогне за осигуряването на основни познания у всеки човек.

Rate this content: 
No votes yet