Mutta toimiiko se?

Ollessamme sairaita haluamme parasta saatavilla olevaa hoitoa. Mutta kuinka voimme tietää, toimiiko hoito? Satunnaistetut kliiniset tutkimukset ovat paras tapa tutkia, onko tutkittava hoito muita hoitoja tai hoitamatta jättämistä tehokkaampi ja parempi vaihtoehto. 

Resepti uuden hoidon testaamiseksi

1. Valitse joukko sairastavia ihmisiä.

2. Anna puolelle heistä uutta testattavaa hoitoa.

3. Anna toiselle puolelle tavanomaista hoitoa (tai lumehoitoa, plaseboa, jos tavanomaista hoitoa ei ole).

4. Päätä sattumanvaraisesti, ketkä saavat uutta ja ketkä tavanomaista hoitoa. Näin tehtävää jakoa kutsutaan satunnaisperiaatteella jakamiseksi.

6. Vertaa, kuinka monta potilasta parani ja monillako kussakin ryhmässä oli haitallisia vaikutuksia. Näin voidaan päätellä, kumpi hoitovaihtoehdoista oli parempi.

Miksi ihmiset eivät voi itse valita saamaansa hoitoa satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa?

Jos uutta hoitoa saavat ihmiset ovat erilaisia kuin perinteistä tai lumehoitoa saavat, ei voida luotettavasti todeta onko hoito parempi tai huonompi kuin toinen. Miksi näin? Koska erot tuloksissa voivat johtua jo olemassa olevista eroista ryhmien välillä. Paras tapa samankaltaisten ryhmien muodostamiseksi on käyttää satunnaista mahdollisuutta kunkin henkilön hoidosta päättämiseksi ja tekemällä valinta esimerkiksi kolikkoa heittämällä, arpomalla tai käyttämällä satunnaistamiseen tarkoitettua tietokoneohjelmaa.

Ei myöskään haluta kenenkään ajattelevan saaneensa "parhaan" tai "huonoimman" hoidon, koska tämä voi oikeasti vaikuttaa heidän paranemiseensa! Näin ollen ihmisten ei tule tietää, mitä hoitoa he saavat; kyseessä on ns. sokkouttaminen. On myös parasta, ettei tutkija tiedä, mitä hoitoa kukin potilas saa (sokkoutetaan hoitajat, arvioijat ja tutkijat), koska tämäkin voi vaikuttaa havaintoihin!

On hyvä muistaa, ettei voida olla varmoja, mikä hoidoista on paras ennen kuin tulokset saadaan satunnaistetusta kliinisestä tutkimuksesta. Tutkimus tehdään, jotta voitaisiin varmistua, mikä hoito on todella muita parempi. Useimmiten tarvitaan useampi kuin yksi tutkimus päätöksenteon tueksi.

Sinulla ei ehkä ole tilaisuutta perustaa omaa tutkimustasi, mutta sinua voidaan hyvinkin pyytää osallistumaan tutkimukseen potilaana. Ennen sellaiseen suostumista on tärkeää ymmärtää, kuinka satunnaistetut kliiniset tutkimukset toimivat ja mikä on juuri tämän tutkimuksen suunnitelma ja tarkoitus sekä sen mahdolliset hyödyt ja riskit.

ECRAN-projektin tarkoitus on tehdä lääketieteellisen tutkimuksen ymmärtämisestä helppoa ja kertoa kiinnostuneille kaikki mahdollinen tärkeään kliinisten tutkimusten prosessiin osallistumisesta. 

Lue lisää

Rate this content: 
No votes yet