Ale czy to zadziała, doktorze?

Gdy jesteśmy chorzy, oczekujemy najlepszej dostępnej kuracji. Ale skąd możemy wiedzieć, czy stosowane leki są skuteczne? Randomizowane próby kliniczne są najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy dana kuracja jest efektywna i lepsza od pozostałych lub jej braku.

Testowanie nowej kuracji

1.  Zebrać chorych ludzi.

2.  Połowie z nich podać testowany lek.

3.  Drugiej połowie podać standardowy lek (lub lek nieaktywny – placebo – jeśli standardowy lek nie istnieje).

4.  Niech przypadek zdecyduje o tym, komu zostanie podany nowy lek, a komu standardowy - nazywa się to losowym przydziałem.

5.  Porównać, ile osób w każdej grupie czuje się lepiej lub poczuło się gorzej, aby sprawdzić, która kuracja była lepsza.

Dlaczego ludzie biorący udział w randomizowanych próbach klinicznych nie mogą wybrać sposobu leczenia?

Jeśli osoby poddające się nowej kuracji różnią się od tych, leczonych kuracją standardową lub nieaktywną, nie można z pewnością powiedzieć, czy dany sposób leczenia jest lepszy czy gorszy.

Dlaczego?

Ponieważ, różnice w rezultatach mogą być wynikiem istniejących wcześniej różnic między grupami. Najlepszym sposobem na zebranie podobnych grup jest losowe przydzielanie kuracji poszczególnym osobom, na przykład przy pomocy rzutu monetą, ciągnięcia losów lub programu komputerowego, który przeprowadzi randomizację.

Nikt nie chce też, by ktokolwiek myślał, że dostał najlepszy lub najgorszy lek, bo może to wpłynąć na poprawę ich stanu zdrowia lub jej brak! Tak więc, ludzie nie powinni wiedzieć, jakiemu sposobowi leczenia są poddawani – nazywamy to „maskowaniem”. Najlepiej, jeśli też nie wiesz, która kuracja testowana jest na danym pacjencie – dezorientuje to opiekunów, personel oceniający i badaczy – to również może mieć wpływ na rezultaty!

Pamiętaj, że nie możesz być pewnym, która kuracja jest najlepsza do momentu otrzymania wyników randomizowanych prób klinicznych – służą one do rozwiania wątpliwości, dotyczących skuteczności kuracji. Najczęściej potrzebne jest więcej niż jedno takie badanie!

Prawdopodobnie nie będziesz mógł przeprowadzić własnego badania, ale być może zostaniesz poproszony o udział w takiej próbie jako pacjent. Zanim się zgodzisz, musisz zapoznać się z zasadami przeprowadzania randomizowanych badań klinicznych, formą i celem badania, w którym potencjalnie możesz wziąć udział oraz jego możliwymi korzyściami i związanym z nim ryzykiem.

Celem projektu ECRAN jest umożliwienie łatwego zrozumienia zagadnienia badań medycznych oraz dostarczenie informacji na temat możliwości udziału w ważnych próbach klinicznych.

Dowiedz się więcej (przekierowanie na stronę projektu)

 

Rate this content: 
Brak głosów