Doktor, kas see ikka toimib?

Haige tahab alati parimat võimalikku ravi. Kuidas aga teada, kas ravi toimib? Randomiseeritud kliinilised uuringud on parim viis katsetada ravi tõhusust ja leida, kas see on parem kui muud ravivõtted või mitteravimine.

Uue ravi katsetamise retsept

1. Võtke hulk konkreetse haiguse käes kannatavaid inimesi.

2. Andke neist pooltele uut katsetatavat ravimit.

3. Andke ülejäänutele standardravimit (või platseebot, kui standardravim puudub).

4. Määrake juhuslikkuse alusel, kes saab uut või standardravimit – seda kutsutakse randomiseerimiseks.

5. Võrrelge kahe rühma tulemusi (seisundi paranemine, kõrvalnähtude esinemine jne), et selgitada välja kumb ravi oli parem.

Miks ei saa randomiseeritud kliinilises uuringus osalejad otsustada, millist ravi nad saavad?

Kui uut ravimit saavad inimesed erinevad neist, kes saavad standardravimit või platseebot, ei saa usaldusväärselt järeldada, et üks ravim on parem kui teine. Miks? Kuna tulemuste erinemise põhjuseks võivad olla rühmade olemasolevad erinevused. Parim viis sarnaste rühmade moodustamiseks on määrata iga osaleja ravi juhuslikkus alusel: randomiseerida rühmad nt mündiviskega, loositõmbega või arvutiprogrammi abil.

Samuti ei soovi te, et keegi mõtleks, et ta sai „parimat” või „halvimat” ravi, sest see võib mõjutada nende paranemist! Seega ei tohiks inimesed teada, millist ravi nad saavad – seda kutsutakse maskeerimiseks. Samuti on hea, kui uuringu läbiviijad, hindajad ja arstid ei tea, millist ravi konkreetne patsient sai (seda nimetatakse pimendamiseks), sest ka see võib tulemusi mõjutada!

Pidage meeles, et te ei saa olla kindel, milline ravi on parim, kuni saate oma randomiseeritud kliinilise uuringu tulemused. Uuringute eesmärgiks on selgitada kindlalt välja, milline ravi on tegelikkuses parim. Reeglina on otsustamiseks vaja rohkem kui üht uuringut!

Arvatavasti ei saa te võimalust korraldada uuringut ise, kuid teid võidakse kutsuda osalema uuringus patsiendina. On oluline, et mõistaksite enne nõustumist randomiseeritud kliiniliste uuringute toimimist ning konkreetse uuringu ülesehitust ja eesmärki ning selle võimalikke eeliseid ja ohte.

ECRAN-i eesmärk on teha meditsiinilised teadusuuringud kõigile arusaadavaks ja selgitada teile kliinilistes uuringutes osalemist. 

Rate this content: 
Average: 5 (2 votes)