Bet vai tas darbosies, dakteri?

Slimības gadījumā mēs vēlamies vislabāko ārstēšanu, kas ir pieejama. Bet kā varam pārliecināties, vai terapija darbojas?  Randomizētie klīniskie pētījumi ir vislabākais veids, kā pārbaudīt, vai dotā terapija ir efektīvāka un labāka par citām, vai arī ir jāatsakās no ārstēšanās.

Recepte jaunas terapijas pārbaudei

1.  Ņemiet cilvēkus, kuri ir slimi.

2.  Daļai no tiem pielietojiet jauno terapiju, kas tiek pārbaudīta.

3.  Otrajai slimnieku daļai pielietojiet standarta terapiju (vai fiktīvu terapiju – placebo,– ja nav standarta terapijas).

4.  Izmantojiet iespēju izlemt, kurš saņems jauno vai standarta terapiju – to sauc par iedalīšanu pēc nejaušības principa.

6.  Lai pārliecinātos, kura no terapijām ir labāka, salīdziniet abas grupas, lai noskaidrotu slimnieku skaitu, kuru stāvoklis ir uzlabojies un vai nav konstatēta nelabvēlīga ietekme.

Kāpēc slimnieki, kas iesaistās randomizētā klīniskajā pētījumā, nevar izvēlēties terapiju?

Ja cilvēki, kas saņem jauno terapiju, ir atšķirīgi no tiem, kam pielieto standarta vai fiktīvu ārstēšanu, jūs nevarat izdarīt drošus secinājumus, vai šī terapija ir labāka vai sliktāka par otru. Kāpēc? Jo rezultātu atšķirības var būt tikai saistītas ar iepriekš pastāvošo atšķirību starp grupām. Labākais veids, kā iegūt līdzīgas grupas, ir, pielietojot iespēju izlemt, kādu terapiju slimniekam jāsaņem, piemēram, metot monētu, lozējot, vai arī izmantojot datora programmu, lai to veiktu pēc nejaušības principa.

Jūs tomēr nevēlaties, lai kāds domātu: "es saņemu vislabāko terapiju" vai "es saņemu vissliktāko terapiju", jo tas var reāli ietekmēt, vai viņiem kļūst labāk vai ne! Tāpēc slimniekiem nav ieteicams zināt, kādu terapiju viņi saņem – to sauc par "maskēšanu". Ir arī labāk nezināt, kādu terapijas metodi katrs no pacientiem saņem (tā ir aprūpētāju, vērtētāju un pētnieku maskēšana), jo arī tas var ietekmēt iegūtos datus!

Atcerieties, ka Jūs nevarat pārliecināties, kura no terapijām ir vislabākā, iekams nesaņemat savus randomizēto klīnisko pētījumu rezultātus – pētījumi tiek veikti, lai atrisinātu neskaidrības par to, kura no terapijām ir labāka.  Visbiežāk Jums ir nepieciešams vairāk par vienu pētījumu, lai tik tiešām izlemtu!

Varbūt Jums nav iespēju izveidot savu pētījumu, bet varat tikt uzaicināti piedalīties pētījumā kā pacients. Pirms piekrist, ir svarīgi, lai Jūs izprastu, kā darbojas randomizētie klīniskie pētījumi un kāds ir tā nolūks un mērķis, kurā Jūs tiekat uzaicināti piedalīties, kā arī­ iespējamo guvumu un riskus.

ECRAN mērķis ir padarīt vienkāršāk izprotamus medicīniskos pētījumus un pastāstīt Jums visu par piedalīšanos šajā svarīgajā klīnisko pētījumu procesā. 

Rate this content: 
No votes yet