Europejskie badania kliniczne


ECRIN czy ECRAN?

W zasadzie i jedno i drugie. 

Komisja Europejska (FP7 Priorytet Zdrowie) przyznała znaczące fundusze na wsparcie dla niezależnych badań klinicznych w ramach dwóch istotnych projektów:

  • ECRIN - Europejska Sieć Infrastruktury ds. Badań Klinicznych, zajmująca się projektowaniem i przeprowadzaniem niezależnych, międzynarodowych badań klinicznych;
  • ECRAN - Europejskie Centrum Informacji ds. Konieczności Rozwoju Świadomości Badań - zajmujące się przekazywaniem kluczowych informacji o niezależnych, międzynarodowych badaniach klinicznych obywatelom, pacjentom, specjalistom ds. opieki zdrowotnej.

Strona internetowa ECRIN w przyjazny dla pacjenta sposób dostarcza informacji w wielu językach na temat wspieranych badań klinicznych (wyjaśniając szczegółowo jak zaprojektowano protokół oraz rolę Rady Naukowej ECRIN, aby zapewnić ich prawidłowość metodologiczną, naukową i etyczną) oraz aktualności dotyczących działalności ECRIN.

ECRIN: Misja i cele:

Europejska Sieć Infrastruktury ds. Badań Klinicznych ECRIN wspiera, koordynuje i zarządza niezależnymi, w pełni transparentnymi międzynarodowymi badaniami klinicznymi wysokiej jakości.

Zadaniem ECRIN jest poprawienie stanu zdrowia pacjentów i obywateli na całym świecie poprzez międzynarodowe projekty badań klinicznych, którym oferuje zintegrowane wsparcie poprzez dostarczanie:

  • informacji (dzięki sieci Europejskich Wysłanników ECRIN),
  • doradztwa (dzięki ekspertom wybranym spośród narodowych partnerów ECRIN koordynowanych przez Europejskiego Wysłannika),
  • usług (koordynowanych przez Europejskich Wysłanników ECRIN i oferowanych przez narodowych partnerów ECRIN do celów badań naukowych za stawki non-profit.

Niektóre daty i odrobina historii ECRIN

Od 2012 do dziś

ECRIN zajmuje się dwiema równoległymi inicjatywami finansowanymi z FP7 Infrastruktura

  • ECRIN-ERIC podmiot prawny, którego trwałość jest wspierana przez kraje członkowskie, nadzoruje wsparcie międzynarodowych badań klinicznych wybranych przez Radę Naukową ECRIN .
  • ECRIN-IA (Działanie integrujące, 2012-2015), nadzoruje dalszą budowę i rozwój sieci, w szczególności poprzez promocję społeczności użytkowników ds. chorób rzadkich, sprzętu medycznego oraz odżywiania.

2008-2011

Faza przygotowawcza ECRIN (finansowana z FP7 Infrastruktura): rozwój infrastruktury wspierającej tworzenie, działanie oraz analizę międzynarodowych badań klinicznych w Europie. 

Projekt ten definiuje strukturę prawną, tworzy biznesplan (aby zapewnić jego trwałość) oraz ocenia, jak organizowana jest infrastruktura dzięki projektom pilotowym badań klinicznych (więcej informacji znajduje się w dziale pomocy).

2006-2007

Drugi projekt (ECRIN_TWG, finansowany z FP6 Priotytet Zdrowie): rozwój procedur i przewodników, mający na celu wsparcie badaczy i sponsorów międzynarodowych projektów dot. badań klinicznych w UE. Szczególnie nastawiony na:

  • krajowe wymagania w kwestiach opinii etycznej, regulacji, raportowania negatywnych skutków, monitorowania zagrożeń,
  • narzędzia do zarządzania danymi oraz wymaganiami dotyczącymi centrów danych,
  • zasoby szkoleniowe dla badań klinicznych (w tym materiały stworzone przez ECRIN dla Szkół Letnich, zaprojektowane z myślą o szkoleniach Wysłanników Europejskich).

W 2006 roku ECRIN pojawił się także na mapie ESFRI - Forum Europejskiej Strategii ds. Infrastruktury Badawczej

2004-2005

Pierwszy projekt ECRIN (ECRIN RKP, finansowany z priorytetu Zdrowie, FP6): identyfikuje główne przeszkody w międzynarodowej współpracy nad badaniami klinicznymi oraz prowadzi do zdefiniowania strategii dotyczącej przyszłego rozwoju infrastruktury w całej Europie.

Partnerzy naukowi ECRIN

Podstawą sieci ECRIN jest połączenie krajowych sieci centrów badań klinicznych oraz jednostek ds. badań klinicznych. Poniższa mapa pokazuje jak wiele krajów europejskich zaangażowało się w ten projekt. Na stronie źródłowej możesz kliknąć każdy kraj, aby przeczytać krótki opis sieci. 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o ECRIN? Tutaj możesz znaleźć więcej informacji o historii ECRIN, badaniach i działaniach finansowanych przez ECRIN czy kontakcie z ECRIN.

 

Rate this content: 
Brak głosów