Czytanie badań i znajdowanie rejestrów

European Clinical Trial Register
Niniejszy rejestr sponsorowany przez Europejską Agencję Leków (EMA), umożliwia wyszukiwanie informacji o projektach, sponsorach, kuracjach oraz obszarach terapeutycznych w zakresie badań klinicznych przeprowadzanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Rejestr Badań Klinicznych UE był pierwotnym rejestrem Sieci Rejestrów WHO od września 2011, a obecnie dostarcza dane do Sieci Rejestrów WHO.

WHO International Clinical Trial Registry Platform (ICTRP)
WHO ICTRP jest czymś więcej niż rejestrem badań klinicznych. To platforma rejestrów stworzona, aby „zapewnić indywidualny dostęp do badania oraz jego jednoznaczną identyfikację, dzięki czemu zwiększy się dostęp pacjentów, rodzin, grup pacjentów i innych osób do informacji”. Misją ICTRP WHO jest zapewnienie dostępu do pełnej informacji na temat badań wszystkim osobom podejmującym decyzje w zakresie opieki zdrowotnej oraz konsumentom. Zwiększy to przejrzystość badań, a także zwiększy wiarygodność i wartość dowodów naukowych.

ClinicalTrials.gov (wersja angielska)
Dział „Znajdź badania” umożliwia wyszukiwanie badania na wiele sposobów (wyszukiwanie podstawowe i zaawansowane; według schorzenia lub interwencji, tematu, a nawet mapy, na której można sprawdzić, gdzie przeprowadzane jest badanie).

AACR, America Association for Cancer Research (wersja angielska)
Strona poświęcona jest nowo zdiagnozowanym pacjentom z chorobą nowotworową, a także udostępnia linki do rejestrów badań klinicznych oraz grup wsparcia związanych z udziałem w takich badaniach.

TrialCheck (wersja angielska)
To czołowa wyszukiwarka badań klinicznych związanych z chorobami nowotworowymi, która stale importuje informacje dotyczące wszystkich badań klinicznych w zakresie chorób nowotworowych zarejestrowanych na szczeblu federalnym w bazie danych Rządowego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej ClinicalTrials.gov, serwisie Narodowego Instytutu Zdrowia oraz Physician Data Query (PDQ®), bazie danych chorób nowotworowych Narodowego Instytutu Chorób Nowotworowych.

Current Controlled Trials (wersja angielska)
Strona ta pozwala użytkownikom wyszukiwać informacje dotyczące randomizowanych badań klinicznych, rejestrować je oraz dzielić się nimi.  Badanie można znaleźć przy pomocy unikalnego numeru identyfikacyjnego ISRCTN lub przeszukując liczne rejestry (w tym angielski NHS oraz amerykański ClinicalTrials.gov). Dostęp do wszelkich informacji jest darmowy.

Mario Negri Institute (wersja angielska, włoska)
Rejestr badań klinicznych stworzony przez Instytut im. Maria Negri (Mediolan, Włochy) uwzględnia wszystkie obserwacyjne i eksperymentalne badania kliniczne, w których laboratoria instytutu uczestniczą lub je koordynują.

Dec-net (angielski, włoski, francuski, niemiecki)
Rejestr ten, uruchomiony w 2004 roku, dostarcza informacji dotyczących badań klinicznych z dziedziny pediatrii w dwóch formatach: dla wszystkich (rodziców) oraz dla specjalistów związanych z ochroną zdrowia. Niektóre informacje są dostępne również w oryginalnym języku.

 

 

Rate this content: 
Average: 3 (2 votes)
Polish